Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

22 ianuarie ‑ săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

24 ianuarie – săvârşeşte, la biserica ,,Vovidenia“ din municipiul Galaţi, slujba de Te‑Deum închinată zilei Unirii Principatelor Române şi slujba de pomenire a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a mamei sale ‑ Smaranda Cuza ‑ şi a făuritorilor Unirii de la 1859, urmate de un cuvânt de învăţătură;

25 ianuarie – Sf. Ierarh Grigorie Teologul – săvârşeşte, la parohia ,,Sf. Grigorie Teologul“ din Galaţi, slujba de binecuvântare a lucrărilor de construcție, urmată de Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

27 ianuarie – Aducerea moaştelor Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur – săvârşeşte, la Capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Macrina cea bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ ‑ Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

29 ianuarie ‑ săvârșește slujba Sfintei Liturghii la biserica „Sfântul Alexie – Omul lui Dumnezeu“ din Roma – Torre Spacata, împreună cu Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, și rostește cuvânt de învățătură.

30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi ‑ săvârșește slujba Sfintei Liturghii la biserica „Sfânta Cuvioasă Muceniţă Anastasia“ din localitatea Albano‑Genzano din Italia, împreună cu Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei,   rostind la finalul acesteia un cuvânt de învățătură.

1 februarie – Sf. Mare Mc. Trifon – săvârşeşte, la Capela Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ,,Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan“ din Galaţi, slujba de mulţumire, apoi parastasul pentru toţi ostenitorii spitalului, trecuţi la Domnul şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestei instituţii; săvârşeşte, la Mănăstirea „Sf. Trifon“ din loc. Şendreni, jud. Galaţi, cu ocazia hramului, slujba de mulţumire şi oficiază rânduiala ce se face la ţarini, la vii şi la grădini, în cadrul căreia rosteşte şi rugăciunea Sfântului Mare Mucenic Trifon; oficiază slujba Vecerniei unită cu Litia la biserica „Întâmpinarea Domnului“ din municipiul Galaţi, rostind la final un cuvânt de învăţătură.

2 februarie – Întâmpinarea Domnului – săvârşeşte, în Capela Palatului Episcopal, slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba Parastasului pentru Episcopul Partenie Clinceni, ctitorul Palatului Episcopal şi ceilalţi ierarhi ai Dunării de Jos.

4 februarie – participă, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii urmată de un Te‑Deum pentru deschiderea lucrărilor Adunării Eparhiale.

24 ianuarie 2017: Slujba de Te-Deum la biserica „Vovidenia“ din Galaţi

5 februarie ‑ săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Ga­laţi, slujba Sfintei Liturghii şi ros­teşte cuvânt de învăţătură.

8 februarie – participă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la slujba Sfintei Liturghii, urmată de Te‑Deum, cu prilejul deschiderii şedinţei Adunării Naţionale Bisericeşti.

9 februarie – participă, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la slujba Sfintei Liturghii, urmată de slujba de Te‑Deum, cu prilejul deschiderii lucrărilor Sfântului Sinod.

10 februarie Sf. Mc. Haralambie ‑ participă, la biserica ,,Sf. Mc. Haralambie“, la slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş.

11 februarie – participă la Sfânta Liturghie şi parastasul pentru mama ÎPS Sale la Lopătari.

12 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Ga­laţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

16 februarie ‑ săvârşeşte, la biserica „Sf. Nicolae“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul conferinţei pastoral‑administrative din luna februarie.

18 februarie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sf. Vasile cel Mare și Sf. Cuv. Parascheva“ al Aşezământului social‑filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din Galați, cu prilejul împlinirii a 27 de ani de la primirea cerescului dar al hirotoniei întru arhiereu și rostește cuvânt de învățătură; săvârșește la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, slujba pomenirii celor adormiți și rostește cuvânt de învățătură.

19 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

SOCIAL‑ CULTURALE

22 ianuarie oferă, la Reșe­dința Arhiepiscopală, o agapă copiilor și părinților acestora care au participat la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală.

24 ianuarie – participă la manifestările dedicate sărbătoririi a 158 de ani de la Unirea Principatelor Române, la biserica ,,Vovidenia“ şi la statuia Domnitorului Al. I. Cuza din municipiul Galaţi.

27 ianuarie – participă, în amfiteatrul „Prof. Ioan Tohăneanu“ al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri“ din Galaţi, la festivităţile organizate cu prilejul hramului acestei instituţii de învăţământ, oferă elevilor olimpici şi cu rezultate bune la învăţătură diploma „Tinereţe şi credinţă“ şi premii în bani şi cărţi ziditoare de suflet, rostind un cuvânt de învăţătură.

16 februarie 2017: Conferinţă preţească în Protopopiatul Galaţi

29 ianuarie ‑ susţine, în biserica „Sfântul Alexie – Omul lui Dumnezeu“– Torre Spacata din Roma, la invitația Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, conferinţa cu tema: „Importanţa icoanei în viaţa creştinului şi a familiei sale“.

30 ianuarie – susține, la biserica parohiei Roma III, conferinţa „Teologia icoanei ‑ izvor de inspiraţie pentru transfigurarea vieţii noastre“.

31 ianuarie – participă la Con­gresul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei (EORI), unde susţine prelegerea cu tema „Icoana lui Hristos ‑ chipul omului îndumnezeit“.

1 februarie – participă la manifestarea culturală organizată de Centrul Cultural „Dunărea de Jos“, în memoria regretatului artist plastic Sergiu Dumitrescu, la împlinirea unui an de la trecerea acestuia la Domnul.

5 februarie oferă, la Reșe­dința Arhiepiscopală, o agapă copiilor și părinților acestora care au participat la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală.

12 februarie oferă, la Reșe­dința Arhiepiscopală, o agapă copiilor și părinților acestora care au participat la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală.

19 februarieDuminica În­fricoşătoarei Judecăţi – vizitează persoanele private temporar de libertate din Penitenciarul de maximă siguranţă din municipiul Galați, oferindu‑le daruri du­hovniceşti; oferă, la Reședința Arhiepiscopală, o agapă copiilor și părinților acestora care au participat la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală.

22 februarie participă, în sala de conferinţe a Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, la momentul comemorativ dedicat împlinirii a 116 de la nașterea Patriarhului Justinian Marina.

ADMINISTRATIV– SINODALE

19 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa cu ppcc. protoierei pentru analizarea activităţii financiare a subunităţilor pe anul 2016.

23 ianuarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

27 ianuarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

1 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

1 febraurie 2017: Vizită chiriarhală la Spitalul de Copii din Galaţi

3 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, în Sala „Episcop Chesarie Păunescu“, lucrările Consiliului Eparhial, de analizare a activităţii bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos din anul 2016 şi de proiectare a priorităţilor pentru anul 2017.

4 februarie – prezidează, la Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ din cadrul Centrului Eparhial, lucrările Adunării Eparhiale de validare a activităţii bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos din anul 2016 şi de aprobare a proiectelor pentru anul 2017.

6 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

8 februarie – participă, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei din București, la şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti.

13 februarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

15 februarie ‑ vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii Măxineni, judeţul Brăila.

16 februarie ‑ vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii Buciumeni, judeţul Galați.

18 februarie ‑ vizitează Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi.

22 februarie ‑ prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

23 februarie – prezidează, la sediul Protoieriei Brăila, conferinţa administrativă a preoţilor din cadrul protopopiatului şi rosteşte cuvânt de învăţătură; vizitează şantierul de la Clinica de tratament din cadrul Aşezământului ,,Sf. Pantelimon“ – Lacu Sărat, mun. Brăila.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial