Noi slujitori în administraţia Arhiepiscopiei Dunării de Jos

De‑a lungul istoriei sale recente, Arhiepiscopia Du­­nării de Jos a avut la cârma sa ierarhi vrednici şi harnici, care s‑au înconjurat la rândul lor de sfetnici de seamă. Astfel se face că în rândul acestora se numără personalităţi ca: arhimandritul Ni­co­dim Munteanu – viitor Patriar­h al României, arhimandritul Visarion Puiu – viitor Mitropolit al Bucovinei, arhimandriţii Melchisedec Ștefănescu şi Teofil Mihăilescu – viitori arhierei, dar şi preoţii: Ludovic Cosma, Grigore Costea, Emanoil Hogaş, Petru Savin, dr. Neculai Grosu şi Igor P. Jechiu.

Urmând acestei tradiţii, încă de la întronizarea în demnitatea de Chiriarh al Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian şi‑a apropiat sfetnici destoinici, care au urmat linia slujirii înaintaşilor lor.

În urma vacantării posturilor de consilier administrativ‑bisericesc, se­cretar eparhial şi inspector pentru cateheza parohială, Înalt­preasfinţitul Părinte Dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în baza art. 105 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul şedinţelor Permanenţei Consiliu­lui Eparhial a numit în aceste func­ţii trei slujitori cu probitate morală deosebită, de o certă valoare intelectuală şi cu o luminoasă conştiinţă a înălţimii chemării lor.

Totodată, în urma amplificării volumului de muncă în domeniul cultural – misionar, a fost înfiinţat Sectorul editură şi tipografie, în funcţia de consilier responsabil fiind numit c. diac. Ion Furtună.

Pc. Pr. Gelu Aron – Consilier administrativ bisericesc

Pc. pr. Gelu Aron

După o perioadă de aproape două decenii de frumoasă, rodnică şi jertfelnică activitate a pc. pr. Meluţă Lupu în funcţia de consilier administrativ bisericesc, pe acest post a fost numit, începând cu 1 noiembrie 2016, pc. pr. Gelu Aron.

Părintele Gelu Aron s‑a născut la 30 iunie 1975, în municipiul Galaţi, în familia bunilor creştini Ion şi Elena Aron. Între anii 1981‑1989 a urmat cursurile Școlii Gimnaziale Nr. 31 din Galaţi, iar între anii 1989‑1993 cursurile Liceului „Radu Negru“ din municipiu. A fost admis la cursurile Facultăţii de Litere şi Știinţe, secţia Teologie ‑ Litere din Galaţi, pe care le‑a absolvit în anul 1997, cu lucrarea de licenţă „Crearea lumii şi a omului în cartea Geneza a Vechiului Testament“.  În anii studenţiei, în perioada 1995‑1997 a îndeplinit funcţia de Preşedinte al A.S.C.O.R, filiala Galaţi. Între anii 1997‑1998 a urmat cursurile de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, pe care le‑a absolvit cu disertaţia „Antropologia Vechiului Testament“, sub îndrumarea pc. pr. prof. dr. Emilian Corniţescu. Din anul 1997, preacucernicia sa este membru în comitetul de redacţie al periodicului eparhial „Călăuză ortodoxă“.

A fost asistent social la biroul de specialitate din cadrul Episcopiei Dunării de Jos între 1 septembrie 1997 şi 1 februarie 1998, iar mai apoi inspector eparhial de asistenţă social‑caritativă (1 februarie 1998‑1 decembrie 2000).

La 1 decembrie 2000 a fost numit în funcţia de secretar eparhial, pe care a îndeplinit‑o cu o deosebită conştiinciozitate până la data de 1 noiembrie 2016.

În anul 2002, cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Casian, a beneficiat de o bursă de studii aprofundate în domeniul Administraţiei Bisericeşti la Colegiul „Crowter Hall“ din cadrul Universităţii Birmingham, Marea Britanie.

În perioada 1 decembrie 2008 – 1 iulie 2010, a îndeplinit (onorific) şi funcţia de coordonator al Departamentului de Presă şi Comunicare al Centrului Eparhial.

În anul 1999 s‑a căsătorit cu domnişoara Iuliana Pavel, Dumnezeu binecuvântându‑i cu 4 copii. A fost hirotonit diacon la 30 noiembrie 1999 şi preot la 18 mai 2008, pe seama Parohiei „Sf. Dumitru“ din Galaţi.

A publicat articole şi studii în revista eparhială „Călăuză ortodoxă“, în periodicul patriarhal „Ziarul Lumina“ şi în volumele din colecţia „Teologie şi educaţie“ a Departamentului Teologic – Galaţi.

Pentru merite şi activitate deosebite, la propunerea ÎPS Arhiepiscop a fost distins la 17 octombrie 2006 cu Crucea Patriarhală de către adormitul întru fericire Părinte Patriarh Teoctist, iar la 26 noiembrie 2014 cu Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ pentru clerici, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Diac. Ion Furtună – Consilier responsabil pentru editură şi tipografie

C. diac. Ion Furtună

S‑a născut la data de 8 martie 1983, în satul Brătileşti, comuna Brăeşti, o zonă de munte a judeţului Buzău, într‑o familie de oameni credincioşi şi harnici, Ion şi Paraschiva Furtună. Din fragedă copilărie a fost prezent în sfânta biserică, nelipsit de la sfintele slujbe, dragostea de Hristos şi de Biserica Sa fiindu‑i insuflată de familie. A urmat şcolile primară şi gimnazială în localitatea natală. Ascultând chemarea lăuntrică, a optat pentru cursurile Seminarului Teologic Liceal de la Mănăstirea Ciolanu, judeţul Buzău,  pe care le‑a absolvit  în anul 2002. În perioada 2002‑2006 a fost student al Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, secţia Teologie Pastorală, finalizându‑şi studiile universitare cu teza de licenţă intitulată „Rânduieli liturgice specifice perioadei Triodului“, alcătuită sub îndrumarea pc. pr. prof. dr. Nicolae D. Necula. Între anii 2006‑2008 a urmat cursurile de master, la specializarea Pastoraţie şi viaţă liturgică din cadrul aceleiaşi facultăţi, susţinând lucrarea de disertaţie ,,Cultul divin public ortodox între tradiţie şi înnoire“, tot sub îndrumarea aceluiaşi distins profesor de teologie.

În perioada studiilor seminariale şi universitare (2002 – august 2011), a susţinut cântările bisericeşti la strana bisericii din Goideşti, localitatea natală unde,  promovând muzica tradiţională bisericească, încurajând cântarea omofonă şi sprijinind pe preotul satului în activitatea sa pastoral‑misionară, îndeosebi la proiectele „Hristos împărtăşit copiilor“ şi „Alege Şcoala!“.

Din septembrie 2008 până la 31 august 2011 a funcţionat ca profesor de religie la Şcoala cu clasele I‑VIII din loc. Brătileşti, jud. Buzău, susţinând şi promovând merituos examenul de definitivare în învăţământ la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti. În luna septembrie 2011, urmare binecuvântării ÎPS Arhiepiscop Părinte Casian, a primit înfierea în Eparhia Dunării de Jos, susţinând  şi examenul de capacitate preoţească. A lucrat ca referent în cadrul Sectorului Cultural‑Învăţământ şi activităţi cu tineretul, în perioada septembrie 2011‑ianuarie 2012. Este căsătorit cu tânăra Luminiţa‑Roxana. A publicat articole în revistele ,,Glasul Adevărului“, ,,Călăuză ortodoxă“ şi în ,,Ziarul Lumina“.

La data de 18 decembrie 2011 a fost hirotonit întru diacon, de către ÎPS Părinte Casian, pe seama Catedralei Arhiepiscopale „Sf. Ierarh Nicolae şi Sf. Apostol Andrei“ din Galaţi.

În perioada 2014‑2017 a fost director al Tipografiei Eparhiale „Candela cuvântului“.

Pc. Pr. Gabriel Radu Mungiu – Secretar eparhial

Pc. pr. Gabriel Radu Mungiu

S‑a născut la data de 6 martie 1989, într‑o familie de oameni credincioşi şi harnici, Radu şi Gicuţa Mungiu.

Ascultând chemarea lăuntrică, a optat pentru cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi,  pe care le‑a absolvit  în anul 2008. În perioada 2008‑2012 a fost student al Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, secţia Teologie Pastorală, finalizându‑şi studiile universitare cu teza de licenţă intitulată „Triodul în viaţa credincioşilor“, alcătuită sub îndrumarea pc. pr. lect. dr. Marian Mihai.

În anul 2013 s‑a căsătorit cu dra Silvia Buzea, Dumnezeu binecuvântându‑i cu o fetiţă.

La 6 aprilie 2013 a fost hirotonit diacon, iar, mai apoi, la 13 aprilie acelaşi an, preot pe seama Capelei Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi.

Între anii 2013‑2016 a fost pedagog şi profesor la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi.

Pc. Pr. Claudiu Daniel Mitu – Inspector pentru catehizare – activităţi cu tineretul

Pc. pr. Claudiu Daniel Mitu

S‑a născut la 20 ianuarie 1980, în Galaţi, într‑o familie de buni creştini, Constantin şi Victoria Mitu. Între anii 1986‑1994 a urmat cursurile Școlii Gimnaziale Nr. 40 din Galaţi. Atras de mic copil de sfintele slujbe şi de viaţa Bisericii, a fost admis la Seminarul Teologic ,,Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi, fiind unul dintre cei mai valoroşi tineri ai promoţiei 1994‑1999. După absolvirea Seminarului a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti (1999‑2003), finalizându‑şi studiile universitare cu teza de licenţă intitulată „Relaţiile dintre Biserică şi Stat în secolul VI“, alcătuită sub îndrumarea pc. pr. prof. dr. Adrian Gabor. A continuat cu studiile masterale între anii 2008‑2010, la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi. În anul 2001 s‑a căsătorit cu domnişoara Mihaela Sava, Dumnezeu binecuvântându‑i cu cinci copii. În acelaşi an, la 26 octombrie 2001 a fost hirotonit diacon, iar mai apoi, la 27 octombrie, preot, pe seama Parohiei Lanurile din Protopopiatul Însurăţei, jud. Brăila. Din 2006 este preot paroh la Parohia „Sfântul Daniil Sihastrul“ din Galaţi.

NOU DIRECTOR LA SEMINARUL TEOLOGIC „SFÂNTUL APOSTOL  ANDREI“ DIN GALAŢI

Prof. Adrian Silivestru

Urmând unei rodnice şi frumoase activităţi a părintelui profesor Ninel Țugui, în funcţia de director al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi a fost numit, începând cu semestrul II al anului şcolar 2016‑2017, domnul profesor Adrian Silivestru.

Domnul Adrian Silivestru s‑a născut la 21 ianuarie 1969 în Bâr­­lad. În anul 1987 a absolvit Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“ din aceeaşi localitate. A urmat, mai apoi, cursurile Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, pe care le‑a absolvit în anul 1997 cu teza de licenţă: „Viaţa lui Moise – Filosofie, desăvârşire şi gnoză în hermeneutica Sfântului Grigorie de Nyssa“. Din anul 2015 este masterand la Departamentul de Istorie, Filosofie şi Sociologie din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, la programul de master intitulat „Geopolitică şi interferenţe sociale şi culturale est‑europene“, iar din anul 2016 la Departamentul de Teologie din cadrul aceleiaşi facultăţi.

Începând cu anul 2000, domnia sa predă disciplinele socio‑umane la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“, fiind profesor în paralel şi la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna“ din Galaţi. În cadrul colegiului respectiv a deţinut în perioada 2009‑2017 şi funcţia de director – adjunct.

În anul 2012 a obţinut gradul didactic I în învăţământ.

În luna octombrie 2016 cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Casian a susţinut examenul naţional de ocupare a funcţiei de director  pe care l-a promovat cu calificativ maxim.

Dorim mult succes noilor şi vechilor ,,truditori“ în brazda Bisericii de la Dunărea de Jos, în deplină ascultare duhovnicească şi canonică faţă de Înaltpreasfinţitul Părinte Chiriarh, spre folosul şi bunul mers al instituţiilor eparhiale la care au fost chemaţi ca întâi slujitori şi împlinitori ai îndatoririlor specifice.

Drd. Alexandru Bulgaru