Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, la Galaţi — ediția a XXIV‑a —

Din iniţiativa şi cu bine­cuvântarea Înalt­prea­­sfin­­ţitului dr. Casian al Du­nării de Jos, la Galaţi, pe parcursul întregii luni noiembrie a anu­lui de har 2016 s‑a derulat un  complex program liturgic, misionar‑cultural, educa­ţional şi social‑filantropic, prin care a fost cinstit Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul întregului neam românesc şi al oraşului de pe Dunăre. Acest program marchează cei douăzeci şi patru de ani de când „cel întâi‑chemat”  patronează Galaţiul (1992‑2016) şi cei douăzeci de ani de la aducerea la Galaţi a cinstitelor sale moaşte (16 ‑ 17 noiembrie 1996‑2016).

9

În perioada premergătoare  zi­lei de 30 noiembrie, toate parohiile din raza municipiului şi, în chip cu totul special instituţiile aşezate sub oblăduirea Sfântului Andrei (Seminarul Teologic, Spitalul de Urgenţă, cele trei biserici din oraş cu acest hram, A.S.C.O.R. şi Liga tineretului Galaţi, alte asociaţii şi fundaţii) au desfăşurat am­ple programe misionare şi so­cial‑filantropice, destinate co­piilor, tinerilor şi bătrânilor aflaţi în dificultăţi materiale şi în impas sufletesc. Acestea pot fi cuantificate, convenţional, la nivelul întregului municipiu, la suma de lei 37.000. Un caracter şi o amploare deosebite l‑au avut programele educaţionale, care au încununat astfel „Anul omagial al educaţiei creştine a tineretului ortodox”, la nivelul Eparhiei. Numai la concursul „Ce aşteaptă Biserica de la tineri? Ce aşteaptă tinerii de la Biserică?” au participat peste 3000 de copii şi tineri din şcoli şi licee, care au primit diplome şi premii din partea Centrului Eparhial şi a parohiilor.

La simpozionul organizat de Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, au participat douăzeci de delegaţii de tineri şi profesori de la alte seminarii teologice din ţară şi colegii naţionale din Galaţi, Brăila şi Tecuci. În ziua prăznuirii sfântului, după Liturghie, Arhi­episcopia Dunării de Jos a acordat premii în diplome, cărţi şi bani, la 25 de elevi şi studenţi care au obţinut mari performanţe la diverse concursuri internaţionale şi naţionale, în valoare totală de 9.100 lei.  Cinci familii de creştini cu mulţi copii (de la cinci la unsprezece!) au primit daruri de carte şi dulciuri, în valoare de 3.600 lei.

În centrul sărbătorilor an­dreiene din anul 2016 a stat eve­nimentul excepţional al aducerii la Galaţi, cu bine­cuvântarea Preafericitului Pă­rin­te Patriarh Daniel, din ini­ţiativa  Înaltpreasfinţitului Pă­rinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, şi cu bunăvoinţa Înaltpreasfinţitului Calinic al Argeşului şi Mus­ce­lului,  a cinstitelor moaşte ale  Sfin­tei Muceniţe Filofteia de la Curtea de Argeş. Solemna  şi im­presionanta procesiune din data de 27 noiembrie 2017, la care au participat, pe lângă preoţi şi credincioşi, mulţi copii şi tineri,  a marcat deschiderea oficială a sărbătorilor Sfântului Apostol Andrei de la Galaţi, ediţia a XXIV‑a.

Demn de amintit este faptul că, în cele patru zile, la Sfintele Moaşte s‑au închinat peste 35.000 de pelerini, din zonă şi din ţară, remarcându‑se numărul mare de copii, elevi şi studenţi care au dorit a cinsti pe ocrotitoarea lor, a tinerilor. Mai mult de 400 de voluntari (în mare majoritate tot tineri!), de la toate parohiile au oferit pelerinilor, gratuit, 2500 de sandwich‑uri, peste 4500 litri de ceai, cafea, colăcei, fructe şi „Ghidul pelerinului” ‑ imprimat la Tipografia „Candela cu­vân­tului” în tiraj de peste 7.000 de exemplare.

Pentru  implicarea jert­fel­­nică în susţinerea tutu­ror acestor programe, Înalt­prea­sfinţitul Părinte dr. Ca­sian al Dunării de Jos mul­ţumeşte preoţimii şi tuturor binecredincioşilor creştini care şi‑au adus aportul esen­ţial în a‑l cinsti pe Sfântul Andrei şi a bucura sufletele multor creştini ‑ pelerini, de la Dunărea de Jos sau din ţară.

În cele ce urmează redăm aspecte şi detalii despre pro­iectele derulate întru cinstirea Sfântului Apostol Andrei, la Galaţi, în anul 2016.

Redacţia