„Bursa parohială“, cea mai nouă formă de sprijin

41
„Dăruind, vei dobândi!“

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, asemenea întregii Patriarhii a Bisericii Orto­doxe Române, ajuto­rarea semenilor aflaţi în nevoi îm­bracă multe şi variate forme. Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, în cele 503 unităţi bisericeşti din eparhia noastră, rugăciunea Mariei este, adeseori, prelungită prin lucrul mâinilor Martei până în casele creştinilor necăjiţi, în şcoli, la căpătâiul bolnavilor din spitale sau până în inimile minorilor delincvenţi din Cen­trul de reeducare de la Tichi­leşti, judeţul Brăila şi ale celor din penitenciarele  Galaţi şi Brăila…

400 de beneficiari ai „Bursei parohiale”

 „Bursa parohială” este  cea mai nouă iniţiativă a Înalpreasfinţitului Părinte Casian al Dunării de Jos, fiind instituită de la 1 ianuarie 2016,  la nivelul fiecărei parohii şi constă în acordarea unui ajutor bănesc, unui copil sau tânăr, în valoare de 100 lei pe lună. Bursa este ”de merit”, pentru rezultate deosebite la învăţătură şi socială, pentru tinerii în nevoi şi cu drag de carte. În prezent, în Arhiepiscopia noastră, se bucură de acest sprijin peste 400 de şcolari, liceeni şi seminarişti.

Parohii înfrăţite

Cu binecuvântare arhierească, 36 de parohii cu potenţial pastoral, mi­sionar şi economic din Eparhia Dunării de Jos, susţin 36 de parohii sărace din Insula Mare a Brălei, din cătunele şi satele celor două judeţele ale Eparhiei noastre ‑ Galaţi şi Brăila.

Nouă programe  social‑filantropice

42
Activităţi creative, parohia „Sfânta Ana“ – Galaţi

 „Ajută‑ţi aproapele!”  este un alt proiect al Arhiepiscopiei Dunării de Jos care a adus o rază de speranţă pentru 1.565 de creştini necăjiţi, valoarea darurilor ridicându‑se la 120.064 lei. Adăugăm cele nouă pro­grame social‑filantropice care au susţinut din milostenia creştinilor noştri 20.151 de suflete, pentru care s‑au colectat şi distribuit, în primul semestru al anului în curs, ajutoare în valoare de 670.076 lei. Aduc o rază de lumină în casele cu copii mulţi, misiunile filantropice susţinute de fiecare parohie în parte, la săr­băto­rile împărăteşti şi hramurile de peste an ale Bisericii noastre, la Săr­bătoarea  Sfântului  Apostol  An­drei  –  Ocrotitorul Galaţilor, la hra­mul Sfântului Ierarh Nicolae – Ocro­titorul municipiului Brăila. Mari nevoi acoperă ajutoarele din colec­­tele din Postul Mare, organizate în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, în Duminica Sfintei Cruci sau la  marile praznice împărăteşti ‑ Învierea Domnului şi Naşterea Domnului, când tot creştinul aleargă şi primeşte, deopotrivă, merinde pentru suflet şi pentru trup.

De asemenea, de generozitatea creştinilor gălăţeni, în 2015, s‑au bucurat  28.477 de copii şi tineri din cei 60.080 de beneficiari.

Darurile oferite de  Ziua In­ternaţională a Copilului, au ajuns la 5.300 de copii, care au primit bunuri în valoare de 82.096 lei.

  În semestrul I, un „exerciţiu”

al milosteniei creştine de 2.369.745 lei

De la începutul anului în curs, din bănuţul văduvei, al săracului şi al bogatului milostiv reiese un „exerciţiu” al milosteniei creştine în sumă de 2.369.745 lei, sprijin care a adus o rază de speranţă pe chipul a 53.463 de semeni, dintre care 16. 933 sunt copii, diferenţa fiind adulţi, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi.

 224 de voluntari permanenţi

Cu  binecuvântare arhierească,  în Eparhia Dunării de Jos, de ani buni, func­ţionează mai multe proiecte de voluntariat. În anul 2015, numărul lor a fost de 224 voluntari permanenţi care din dra­goste de Dumnezeu şi de oameni, acţionează în cele două judeţe ‑ Galaţi şi Brăila. Doamnele de la Societatea Naţională a Fe­mei­lor Ortodoxe din România, Fi­liala Galaţi sunt de un real ajutor copiilor, tinerilor, şi vârstnicilor din comunitatea creştin‑ortodoxă de la Dunărea de Jos, dar, mai ales, be­ne­ficiarilor din  centrele de zi ale eparhiei noastre, prin nenumărate proiecte.

Educaţia pentru sănătate

 „Sănătate cu Doctor Măse­luţă” este un proiect cu rezonanţă, în eparhia noastră, şi  se datorează doam­­­nei Veronica Popovici, volun­tar la SNFOR, care de  aproximativ cinci ani, ajută micii creştini de la centrele de zi din Galaţi să‑şi păstreze mintea sănătoasă, într‑un corp sănătos, prezentându‑i pe cei mici la tratament stomatologic, la cabinetul dr. Ionel Julea şi la tra­tament oftalmologic.

43_1
Concurs de şah în parohia „Sfântul Mina“ – Galați

Proiectul „Caravanele sănă­tă­­ţii” este o altă iniţiativă a  Arhi­epis­copiei Dunării de Jos, desfăşurat în colaborare cu doctorii de trup din cadrul Asociaţiei Medicilor Creştini Ortodocşi din România şi studenţii de la Facultatea de Medicină Galaţi. Tinerii voluntari au luat pulsul vieţii creştine, alături de preoţii de la parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din Galaţi, în comuna Bălăbăneşti. Astfel de acţiuni s‑au  desfăşutat şi în alte comunităţi sărace din cele două judeţe ale eparhiei. Tot în slujba aproapelui au fost iniţiate şi desfăşurate activităţile de donare de sânge,  organizate de protoieriile  Galaţi,  Tecuci, Tg. Bujor,  Covurlui, Brăila, Făurei, Însurăţei.

Proiectul „Generaţii‑Centrul Comunităţii”

Proiectul „Generaţii ‑ Centrul Comunităţii este un parteneriat, în derulare, încheiat între Asociaţia „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi, Fundaţia Principesa Margareta a României şi Fundaţia Comunitară Galaţi. Beneficiarii sunt aproximativ o sută de copii de la Aşezământul Filantropic  „Sfântul Vasile cel Ma­re” şi Centrul de zi „Speranţa”,  cu misiunea de a pregăti pentru şcoală copiii proveniţi din familii cu probleme la unele discipline  şcolare. „Am început această  activitate, în urmă cu vreo cinci ani, la Biserica «Sfântul Vasile cel Mare»˝din Galaţi, unde  am observat că e nevoie de meditaţii, în cazul unor şcolari, la Matematică, Limba şi literatura română, Chimie, Fizică… Eu sunt inginer şi îmi place Matematica, motiv pentru care i‑am adunat pe cei mai mici enoriaşi, pentru pregătire la această disciplină. Ne întâlnim de trei ori pe săptămână, numărul copiilor fiind  între 40 şi 80 de suflete pe an…”, ne povesteşte doamna Elena Gherman, voluntar al Bisericii „Sfântul Vasile cel Mare” şi al SNFOR.  

Dragostea pentru semeni a doam­nei profesoare Elena Gher­man se împleteşte cu cea pentru Mate­ma­tică şi este armonizată cu cea pentru şah, pasiune a doamnei Gher­man şi experienţă pe care a dorit să o îm­părtăşeacă, mai întâi, copiilor de la Parohia „Sfântul Vasile cel Mare”, apoi, celor peste o sută de beneficiari ai celor două centre de copii de la Aşezământul  „Sfântul Vasile cel Mare” din Galaţi, în cadrul proiectu­lui „Generaţii‑Centrul Comunităţii”.

În ultimii ani, dragostea pentru şah, „sportul minţii”, cum este considerat, s‑a concretizat printr‑un concurs de şah, la parohia „Sfântul Mina” din Galaţi, dedicat copiilor şi tinerilor. Şi în comuna Lieşti este o experienţă frumoasă, în acest sens.

Tradiţie şi credinţă

43_2
Cursuri de apicultură, Mănăstirea „Cârlomăneşti“ – Galaţi

Şcolile de vară,   atelierele de pictură şi iconografie, şezătorile de cusut manual, în punct românesc, de păstrare a datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor noastre sunt activităţi constante în toate parohiile, mai mari sau mai mici, mai bogate sau mai sărace din Arhiepiscopia Dunării de Jos.

De asemenea, „conservarea şi pro­movarea bunurilor culturale”, în special, a icoanei bizantine, a obiec­­telor şi veşmintelor de cult este unul dintre proiectele Muzeului de Istorie, Cultură şi Spiritualitate de la Dunărea de Jos, desfăşurat cu tinerii de la clasa de Patrimoniu a Seminarului Teologic Galaţi, dar şi cu cei de la liceele de Artă din Galaţi şi Brăila, de la cluburile pentru copii din Tecuci şi Galaţi.

„Dialogurile cu tinerii” de la Buciumeni, anul acesta fiind ediţia a XXI‑a, „Conferinţele duhovniceşti” cu studenţii gălăţeni, manifestare susţinută de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, Fi­liala Galaţi, simpozionele şi conferinţele pe teme de istoria Bise­ricii Ortodoxe Române, dialogul din­tre Ştiinţă şi Teologie, susţinute de Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie Galaţi  sunt doar câteva dintre manifestările enumerate care au drept scop scoaterea Luminii de sub obroc şi aşezarea ei în inimile şi în minţile copiilor şi tinerilor noştri.

Toate aceste programe educa­ţionale şi iniţiative locale au un singur scop; să‑i înveţe pe cei mici că marea comoară a credinţei şi a dragoste creştineşti trebuie cultivată din neam în neam, din generaţie de generaţie.

Maria Stanciu