Tinerii – prezenţă creatoare şi viitorul Bisericii

„Dialogurile duhov­ni­ceşti“ au readus la Buciumeni şi în acest an, cel puţin o mie de tineri, care s‑au făcut părtaşi la cea de‑a XXI‑a ediţie a amintitei manifestări.

Tematica dezbaterilor a por­nit de la propunerile elevilor, participanţi la sărbătoarea din anul 2015, dar şi de la trebuinţele sufleteşti ale tinerilor noştri liceeni.

Dialoguri duhovniceşti cu tinerii, vara anului 2016

Scopul  principal a fost cel de a mai adăuga o „cărămidă“ la educaţia religioasă a tinerilor pelerini din Arhiepiscopia Dunării de Jos, la deprinderea lor cu exerciţiul învă­ţării apostolatului creştin şi al mărturisirii de credinţă. În acest scop, organizatorii au prevăzut şaptesprezece ateliere de lucru. Fiecare atelier  a adunat la dezbateri elevii‑pelerini de la câte trei‑patru licee din judeţele Galaţi şi Brăila, sub directa coordonare a preoţilor şi a profesorilor de Religie. Au fost mobilizate peste şaizeci de colegii, licee, şcoli de arte şi meserii.

S‑au expus învăţături, norme, canoane, dar s‑au adus în atenţie şi s‑au combătut, cu argumente filocalice, şi prejudecăţi care, din nefericire, umplu timpul şi mintea copiilor şi tinerilor noştri într‑un mod agasant şi pierzător de suflet.Între temele de mare actualitate pentru tinerii noştri, le reţinem pe cele legate de dialogul interreligios în spaţiul românesc  sau cele  privind alegerea modelului demn de urmat în viaţă, pentru a reuşi, în calitate de fii ascultători, cum să‑i înţelegem şi să‑i ascultăm pe părinţii noştri şi cum şi când să‑l ajutăm pe aproapele.

Au acaparat atenţia tinerilor şi teme de maximă actualitate legate de importanţa alegerii duhovnicului, de gravele vătămări ale iubirii de arginţi, de pericolele care îi pasc pe tinerii ce se pierd adeseori între spaţiul virtual şi real.

O temă de mare actualitate a fost şi rămâne dialogul dintre Ştiinţă şi Credinţă, aspect pe care, din ne­fe­ricire, unele medii intelectuale sau ateiste îl văd strâmb, ca pe o contradicţie!