Cinstirea Sf. Mare Mucenic Efrem cel Nou şi aşezarea în raclă a unui fragment din sfintele sale moaşte

În data de 5 mai 2016 s-au împlinit 590 de ani de la moartea martirică a Sf. Cuvios Efrem cel Nou. Canonizat de Sfânta Patriarhie Ecumenică la 3 martie 2011, recunoscut şi introdus şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române din anul 2014, Sfântul Efrem cel Nou este cinstit cu multă dragoste şi evlavie de creştinii ortodocşi din întreaga lume, fiind chemat ca ocrotitor şi binefăcător al numeroase biserici şi mănăstiri. Printre acestea se numără şi parohia „Sf. Dimitrie – Izvorâtorul de Mir şi Sf. Efrem cel Nou“ din municipiul Galaţi.

Sfinţirea noii racle

Încă din anul 2013, prin bunăvoinţa maicii stareţe Teodosia de la Mănăstirea Nea Mákri (lângă Atena), unde se află moaştele Sfântului Efrem cel Nou, parohia gălăţeană a primit în dar papucul Sfântului, prin intermediul pc. pr. paroh Meluţă Lupu, iar la scurt timp, cu binecuvântarea şi prin decizia ÎPS Arhiepiscop Casian, biserica l-a primit ca al doilea ocrotitor pe acest Sfânt bineplăcut lui Dumnezeu!

Evlavia şi ataşamentul slujitorilor şi credincioşilor a crescut de la o zi la alta faţă de lucrarea minunată şi dragostea Sf. Efrem cel Nou, arătate prin numeroase vindecări şi ajutorări la vreme de încercare şi restrişte, astfel încât, în luna decembrie 2015, în cadrul pelerinajului la mănăstirea de pe Muntele Neprihăniţilor, pc. pr. paroh Meluţă Lupu a fost învrednicit a primi darul nepreţuit al unui fragment din moaştele Sfântului Efrem cel Nou. După întoarcerea acasă, conform rânduielii canonice şi liturgice, dar şi prevederilor hotărârii sinodale nr. 250/2013, fragmentul din Sfintele Moaşte a fost prezentat Chiriarhului locului, care, la rândul său, a solicitat prin scrisoarea cu nr. 4741/7decembrie 2015, adresată Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Înalta binecuvântare pentru aşezarea acestora în sfântul lăcaş, în baza Documentului de donaţie şi autenticitate din Grecia.

Aşezarea raclei cu o părticică din moaştele Sfântului Efrem cel Nou

De asemenea, s-au realizat demersurile pentru confecţionarea unei racle la Atelierele Patriarhiei Române, prin daniile oferite de către enoriaşii parohiei din dragoste şi ca semn de mulţumire arătate Sfântului Efrem cel Nou. Racla, definitivată la începutul lunii aprilie a.c., poartă următorul înscris: ,,În vremea păstoririi ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos s-a confecţionat această preafrumoasă raclă pentru păstrarea unui fragment din moaştele Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, primite în dar din Grecia, de pr. Meluţă Lupu, în ziua de 2 noiembrie 2015, prin bunăvoinţa maicii stareţe Teodosia de la Mănăstirea din Nea Makri şi a dlui Stilianos Kemenetzetzidis. Slavă lui Dumnezeu şi mulţumiri tuturor donatorilor din Parohia Sf. M.Mc. Dimitrie şi Sf. M. Mc. Efrem cel Nou şi din municipiul Galaţi – 5 mai 2016”.

Sărbătoarea închinată Sf. Efrem a debutat în seara zilei de 4 mai a.c. prin slujba Vecerniei cu Litie şi a Acatistului la care au participat 12 preoţi şi numeroşi credincioşi gălăţeni. La data prăznuirii Sfântului, în ziua de 5 mai 2016 – Joia Luminată, la Sfânta Liturghie de hram a participat ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, care a rostit cuvânt de învăţătură, iar apoi, înconjurat de slujitorii de la această parohie, dar şi din oraşul Galaţi, a sfinţit după rânduială racla în care au fost aşezate fragmentele din moaştele Sfântului Efrem cel Nou.

Închinare şi multă evlavie

Cu această ocazie, ÎPS Chiriarh a subliniat importanţa pregătirii noastre pentru a-L afla pe Domnul Hristos Cel înviat din morţi prin lucrarea harului dumnezeiesc şi fidelitatea faţă de dreapta-credinţă, prin sinceritate şi solidaritate între creştini, dar şi prin apelul la ajutorul şi mijlocirea Sfinţilor lui Dumnezeu: „Acest odor s-a făcut cu obolul dumneavoastră, la iniţiativa preoţilor, cu încuviinţarea şi cu binecuvântarea noastră şi aprobarea Preafericitului Părinte Patriah Daniel, pentru ca toate cele ale sfinţilor să se facă după rânduielile sfinţilor, pentru ca şi sfinţilor să le placă ceea ce facem noi! Astăzi, când o mulţime de creştini sunt la Mănăstirea din Nea Macri la Sf. Liturghie şi sărută moaştele Sf. Efrem, şi noi am aşezat fragmentul din moaştele Sf. Efrem cel Nou în această raclă nou sfinţită, ca într-o casă nouă, care seamănă cu mormântul, dar care nu este din pământ, ci este făurită din metal preţios, aşa cum în Sfântul Chivot este păstrat Trupul Domnului! Acest scump odor este făurit de către măicuţe la Sfânta Patriarhie, cu rugăciune şi prin lucrarea mâinilor lor, iar în metalul acesta preţios este încrustat chipul, icoana Sfântului. Şi înainte era o răcliţă de lemn, frumoasă şi ea, dar s-a considerat că, pentru a spori evlavia, este bine să cinstim mai aparte pe Sfântul Efrem, să-i dăm locul de cinste printr-o raclă nouă şi mai frumoasă, ca el să primească cu dragoste cererile şi rugăciunile noastre şi să le ducă la Mântuitorul. Iar aceasta s-a realizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh, iar noi am sfinţit această raclă, în mijlocul credincioşilor care au venit să vadă, să înţeleagă şi să se închine la Sfintele Moaşte. Mai înainte de aceasta, însă, Preafericitul Părinte Patriarh a certificat documentul de donaţie şi autenticitate a fragmentului de sfinte moaşte pe care l-am trimis noi, apoi s-a aprobat aşezarea în biserică după rânduială,  spre venerare, a moaştelor, deoarece nu oricine poate, oricând şi oriunde, să săvârşească această lucrare sacră. Este şi aceasta o mare şi frumoasă rânduială în Biserică pe care o pot respecta numai cei care sunt curaţi la suflet, drepţi şi cinstiţi. Numai aceia pot respecta rânduiala! Iar cei care nu sunt în rânduială, nu respectă rânduiala, nu se bucură de har şi de ajutor! Cei care păzesc rânduiala se bucură de binecuvântare, de iertare şi de ajutor, pentru că sfinţii judecă lumea. Ei, sfinţii, sunt şi ajutători şi judecători!  Şi sfinţii ne arată cum sunt persoanele înviate. În viaţa aceasta şi în viaţa viitoare! Iată cum se spune în rugăciunea de la sfinţirea raclei: „Cel ce ai dăruit aleşilor Tăi cununi neveştejite – iar Sf. Efrem a primit cununa neveştejită acum 590 de ani în nişte bătăi şi chinuri ieşite din comun; viaţa lui ne arată cât sânge a curs pentru dreapta credinţă din trupul lui, cum a răbdat fără să se răzbune, fără să cârtească, pentru care a primit cununa muceniciei –  iar demult pe Sfinţii Tăi i-ai împodobit cu darul nestricăciunii – Sf. Efrem este unul dintre cei împodobiţi cu darul nestricăciunii – spre încredinţarea Învierii, spre slava numelui Tău celui sfânt şi spre învierea şi binecuvântarea noastră, a pământenilor.” – adică să ne încredinţeze Dumnezeu şi pe noi, să întărească şi în noi credinţa în nestricăciunea trupului! Să nu mai umblăm după stricăciunea trupului, acesta-i mesajul! După învierea lui în virtute, în asceză şi răbdare mucenicească nu oricine poate sta lângă Sfântul Efrem! Extraordinar! Darul trupului curat pentru noi, care suntem întinaţi prin păcat! Ni se dă posibilitatea de a atinge un trup nestricat, nemurdărit de păcat şi neîntinat cu fapte pământeşti, arătându-ne – aici este cel mai frumos! – că, prin Domnul nostru Iisus Hristos, care este Izvorul harului, de la racla sfintelor moaşte curg izvoare de „aur” duhovnicesc, conform credinţei, potrivit rugăciunilor şi sincerităţii noastre.

Baldachinul şi racla cu o părticică din moaştele Sfântului Efrem cel Nou

Înainte ca Maica Domnului să ne arate mâine că este un izvor de tămăduiri, aşa cum s-a spus la slujba Învierii:”Binecuvântaţi-L pe Domnul din izvoarele harului!”, izvoarele harului curg acum  şi de la racla Sfântului Efrem cel Nou, în această parohie, în această biserică, pentru care mulţumim dăruitorilor fragmentului din sfintele moaşte, luptătorilor pentru a fi aduse aici, îndeosebi părintelui paroh Mihai Meluţă Lupu, râvnei comune de aici de a împlini rânduiala, de a făuri racla, de a obţine binecuvântarea Preafericirii Sale  şi de a dobândi astăzi harul rânduielii şi al ascultării de Hristos Domnul, pentru care Sfântul Efrem a primit, a fost împodobit cu darul nestricăciunii trupului, spre încredinţarea Învierii, pentru ca fiecare dintre noi să înviem la adevăr! Astăzi şi acum, şi aici să-L preamărim pe Mântuitorul şi să obţinem înviere sufletească şi binecuvântare, ca pământeni, pentru că Sf. Efrem ne arată cum ne vin de la Mântuitorul izvoarele nesecate ale harului, izvoare de lumină, mai ales că a fost Evanghelia celui ce se naşte prin har, cu apă sfântă de Sus, de la Dumnezeu! Iată aici este odorul de sfinţenie, un odor prin care izvorăsc, de la Hristos Domnul, harurile sufleteşti în noi, pământenii şi este o încredinţare că şi trupurile noastre pot învia din păcat, dar depinde de credinţa noastră în momentul când ne vom atinge cu buzele, dar mai ales cu sufletul, inima şi mintea de moaştele Sf. Efrem, care să ne ocrotească, să ne binecuvinteze, să ne ajute, să ne apere, să ne întărească pe noi şi sfânt locaşul acesta, slujitorii şi credincioşii din parohia aceasta, din oraşul acesta, din Eparhia noastră, din ţara noastră, din Grecia, din Europa şi din toată lumea! Hristos a înviat!”.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă pascală, la care au fost invitaţi să participe şi elevii olimpici de la cele două şcoli aflate pe teritoriul parohiei, care au primit premii şi diplome de apreciere pentru frumoasele rezultate la învăţătură.

Pr. Gelu Aron, secretar eparhial