În preajma sărbătorilor pascale: Împreună implicaţi în misiunea socială

Acţiune social-filantropică şi medicală la Bălăbăneşti

În fiecare an, în preajma Sfintei Sărbători a Paştelui, Arhiepiscopia Dunării de Jos îşi intensifică activitatea so­cio-filantropică, prin suplinirea ac­tivităţii asistenţiale cu programe speciale, destinate persoanelor vul­ne­rabile social. Derularea acestor programe constituie, din punct de vedere comunitar, cel mai relevant mod de a acţiona împreună, de a fi parteneri şi fraţi în nobila misiune de slujire a aproapelui. Acum, fie­care membru al comunităţii epar­hiale are ocazia de a-şi mani­festa dragostea şi grija pentru semeni printr-o implicare activă şi creativă în acţiunile sociale. Copii şi adulţi, clerici şi laici, profesionişti în diverse domenii ale vieţii sociale dar şi oameni simpli, sunt chemaţi să-şi asume, ca membri ai Bisericii, rolul de misionar în slujirea socială. Anul acesta, cu ocazia apropierii Sfintei Sărbători Pascale, patru programe sociale au mobilizat întreaga comu­nitate a eparhiei Dunării de Jos.

Programul „Sănătate pentru sate”, desfăşurat printr-o caravană medicală a antrenat peste 40 de medici şi studenţi la medicină, care au rea­lizat con­­sul­ta­ţii şi in­­ves­tigaţii pen­tru vârst­nici. La acţiune au mai luat parte stu­denţi ai Fa­cul­tăţii de Arhitectură Navală şi ai Facultăţii de Istorie, Fi­losofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“, elevi ai Colegiului Naţional „Costache Negri“ din Galaţi, profesori şi alţi voluntari. Peste 400 de persoane din 12 localităţi rurale au beneficiat de serviciile medicale organizate cu acest scop.

Daruri pentru copiii din parohia Cerţeşti

Programul de ajutorare a persoanelor azilante şi fără adă­post a implicat parohiile din Pro­toieria Galaţi care au donat alimente pentru cei 115 beneficiari ai Centrului Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil din Galaţi şi ai Centrului de Urgenţă pentru persoanele fără adăpost.

Programul de ajutorare a preoţilor pensionari şi a preo­teselor văduve a fost realizat prin efortul comun al Centrului Eparhial, al Protoieriilor Galaţi, Tecuci, Brăila, Tg. Bujor, Făurei, Covurlui, Însurăţei şi Nicoreşti şi al Casei de Ajutor Reciproc din Galaţi. Prin acest program, 56 de persoane au beneficiat de ajutor financiar, suma acordată fiind de 22.400 lei.

Programul „Ne înnoim de Sfintele Paşti”, realizat de Ar­hiepiscopia „Dunării de Jos” în parteneriat cu magazinele „Selgros“, Galaţi şi Brăila are în vedere distribuirea a 1.232 de kit-uri igienice unor copii săraci din parohiile Eparhiei Dunării de Jos. De asemenea, 253 de copii săraci din oraşele Galaţi şi Brăila vor primi tichete pentru cumpărarea de articole vestimentare. Ei vor fi ajutaţi la cumpărături de studenţi de la specializarea Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială ai Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie. Suma investită în acest program este de 86.900 lei.

Lect. dr. Valerica Celmare