La Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Galaţi: Lumina sărbătorii Sfinţilor Trei Ierarhi

Mulţumim lui Dum­ne­zeu pentru binecuvântarea pe care a primit‑o Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri’’ din Galaţi de a‑i avea ca ocrotitori spirituali pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Grigorie Teologul. Gând inspirat al ierahului nostru, de a ni‑i oferi! Aceşti ,,trei luminători mai mari ai Dumnezeirii celei întreit strălucitoare’’ (Troparul Sfinţilor Trei Ierarhi) nu sunt doar „stâlpi” ai credinţei ortodoxe, ci şi adevărate modele de urmat pentru tinerii intelectuali de astăzi, care au o reală nevoie de repere, întrucât trăiesc într‑o societate ce promovează nonvalori.

În data de 28 ianuarie, cu prilejul serbării patronilor duhovniceşti ai Colegiului, elevii, împreună cu profesorii au participat la o manifestare cultural‑religioasă ce s‑a desfăşurat în amfiteatrul „Ion Tohăneanu” al şcolii. Atmosfera de sărbătoare a fost deosebită, deoarece ne‑am bucurat de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. ÎPS Sa a mulţumit tinerilor pentru perseverenţa, seriozitatea şi dorinţa de a învăţa, aspecte ce se concretizează atât prin sutele de premii, diplome şi distincţii obţinute de copii, pe plan naţional şi internaţional, în cadrul concursurilor şi olimpiadelor, cât şi prin poziţionarea liceului pe un loc fruntaş în ţară.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa, aflat printre tineri, a acordat distincţii unui număr de 46 de elevi care s‑au remarcat prin performanţe şcolare sau prin activă implicare în zecile de proiecte extraşcolare, filantropice, desfăşurate în azile, centre de copii sau pentru sprijinirea unor familii nevoiaşe, în luna ianuarie 2016, ,,Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox’’ şi ,,Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografiilor bisericeşti’’. Aceştia au primit, pe lângă arhiereasca binecuvântare, diploma ,,Tinereţe şi credinţă’’, cărţi pentru folos duhovnicesc şi premii în bani.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat o broşură intitulată ,,Hristos în căutarea tânărului şi tânărul în căutarea lui Hristos’’, ce cuprinde mărturii ale elevilor Colegiului Naţional ,,Vasile Alecsandri’’ despre importanţa credinţei în Dumnezeu şi a educaţiei religioase în viaţa tânărului de astăzi. Chiriarhul nostru a punctat frumuseţea acestei vârste, citând fragmente din lucrările elevilor şi evidenţiind faptul că tinereţea este o „contagiosă tendinţă de aspiraţie spre absolut”, după cum afirma în carte o elevă a şcolii. Mai mult, ierarhul nostru ne‑a amintit de Sfântul Vasile cel Mare, cel care îi sfătuia pe tineri să fie „precum albinele, alegând doar ceea ce le este de folos pentru sufletele lor”, dar şi de frumoasa prietenie a acestuia cu Sfântul Grigorie Teologul, prietenie ce este evidenţiată de profesorul Styliannos Papadopoulos în cartea sa, ,,Vulturul rănit’’ : ,,Prietenia lor era admirată de întreaga comunitate academică ateniană. Drumurile lor erau doar două: cel care conducea la puţinele biserici creştine şi cel care ducea la şcoală.’’

La final, corul Seminarului Teologic Ortodox ,,Sfântul Apostol Andrei’’ a interpretat Troparul Sfinţilor Trei Ierarhi şi alte imne biznatine, iar corul ,,Armonii alecsandrine” al liceului a interpretat o serie de melodii pe versurile lui Mihai Eminescu, precum ,,Sara pe deal’’, ,,Revedere’’, cât şi imnul şcolii ‑ ,,Florile binelui’’ şi un cântec popular ‑ ,,Sârbă’’.

Aducem recunoştinţă Înaltpresfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru grija şi dragostea pe care le poartă pentru tineri şi pentru cultură şi Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru frumoasele parteneriate educaţionale dintre mentorii şi discipolii din Colegiu şi dintre mai multe parohii şi Şcoala noastră ‑ care stă sub oblăduirea Sfinţilor Trei Ierarhi, izvoare ale înţelepciunii, pentru că şi‑au păstrat demnitatea, au înfruntat cu hotărâre toate problemele vieţii şi L‑au urmat pe Hristos, „Lumina lumii”.

 A consemnat Fotache Ana‑Maria, clasa a XII‑a F,

Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri’’, Galaţi