Un strop de credinţă

Potrivit Protocolului de colaborare dintre Biserică şi Şcoală încheiat în comunele Matca şi Slobozia Conachi din judeţul Galaţi, pe parcursul anului şcolar 2015-2016 se derulează un program educaţional şi social-filantropic intitulat „Un strop de credinţă”, care are ca ţintă principală integrarea copiilor în marea familie a Bisericii.

Prima etapă s-a desfăşurat în data de 21 decembrie 2015 şi a avut ca participanţi Parohiile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Matca II şi „Pogorârea Sfântului Duh”- Slobozia Conachi, Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Matca, Grădiniţa cu Program Normal – Izvoarele şi Centrul de Asistenţă pentru Copiii cu Dizabilităţi Neuromotorii – Tecuci.

Activitatea a constat în vizita preşcolarilor din cele două comune menţionate însoţiţi de cadrele didactice (Camelia Platon şi Gianina Daniela Glăvan) la biserica Parohiei Matca 2, unde preşcolarii au fost cuminecaţi cu Sfintele Taine şi au primit daruri din partea parohiei.

Apoi, împreună cu pp.cc. preoţi Ionuţ Glăvan şi Mihăiţă Platon s-a continuat deplasarea la Centrul de copii din Tecuci. Aici au asistat cu toţii la serbarea pe care cei din centru au pregătit-o cu ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului. Prin grija celor două parohii menţionate, preşcolarii veniţi în vizită la colegii lor le-au oferit acestora pachete cu daruri, conţinând atât rechizite, cât şi produse alimentare specifice momentului.

Copiii au socializat, au cântat colinde cu pc părinţi şi au purtat numeroase dialoguri cu cei mici, într-o atmosferă familială şi duhovnicească.

Următoarea etapă a programului se va desfăşura în Săptămâna Pătimirilor Domnului (2016), la Centrul medico-social din Pechea.

Prof. înv. preşcolar Camelia Platon