Concursul naţional de creaţie „Biserica şi Şcoala din sufletul meu“

Urmând tradiţia din ceilalţi ani prin care, în dorinţa de a impulsiona activitatea catehetică din parohii prin proiectul naţional „Hristos împărtăşit copiilor”, Patriarhia Română a iniţiat o serie de concursuri adresate copiilor de la grupele de cateheză. Anul acesta s-a lansat concursul naţional de creaţie „Biserica şi Şcoala din sufletul meu”.

Concurs de şah în cadrul programelor catehetice parohiale, iunie 2015

Acest nou concurs este organizat cu binecuvântarea Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi se desfăşoară în perioada 15 decembrie 2015 – 21 mai 2016. El se înscrie în cadrul manifestărilor organizate pe tematica anului 2016: Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti.

Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare, concursul se adresează copiilor, preoţilor şi profesorilor de religie implicaţi în Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” şi îşi propune să îi ajute pe participanţi să îşi descopere, prin activităţi de creaţie, noi aptitudini şi să îşi formeze anumite deprinderi, să promoveze practici noi privind învăţarea şi să realizeze schimbul de experienţă între copii.

Obiectivele declarate ale acestei noi propuneri sunt:

– Potenţarea aptitudinilor şi competenţelor sociale ale copiilor înscrişi în program;

– Identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice (literare şi de dezvoltare a interesului pentru lectură şi pentru creaţie literară), plastice (desen, fotografie), teologice, de comunicare şi organizare, etc. ;

– Cunoaşterea, afirmarea şi stimularea potenţialului social, artistic, plastic, teologic şi de comunicare al elevilor din clasele I-XII;

– Conştientizarea rolului educaţiei în viaţa unui copil şi a posibilităţilor pe care le oferă aceasta pentru integrarea în viaţa socială;

– Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii şi a delincvenţei juvenile;

– Integrarea copiilor în viaţa şcolară prin reabilitarea socio-emoţională şi comportamentală a elevilor participanţi la programele catehetice;

– Asigurarea educaţiei mo­rale de bază necesară fiecărui copil.

La concurs se pot înscrie echipe formate din preot, profesor de religie şi copii din grupa de cateheză (7-18 ani, indiferent de număr), care vor elabora un portofoliu cu lucrări de creaţie, obligatoriu cel puţin una din temele celor patru secţiuni de mai jos, care să respecte tema propusă şi modalităţile de abordare:

A. Secţiunea literară

a. O scrisoare către Dum­nezeu, despre viaţa mea (în Şcoa­lă şi Biserică) (max. 1 pagină);

b. Un articol de ziar despre educaţia astăzi (max. 1 pagină);

c. O creaţie literară (poezie, compunere, eseu) despre preotul meu duhovnic;

d. O creaţie literară cu titlul „Poveste despre viitorul meu” (max. 2 pagini)

e. O rugăciune către Dumnezeu pentru toţi cei din şcoală (profesori şi elevi).

B. Secţiunea artistică

a. Un desen/pictură despre evenimentul cel mai important din viaţa mea (A4 sau A3);

b. O fotografie inedită în concordanţă cu tema concursului;

c. O creaţie dramatică (piesă de teatru, spectacol, muzică etc.) imaginată de copii, care a fost jucat/poate fi jucat.

C Secţiunea multimedia

a. Interviu cu una din personalităţile eparhiei care a avut o contribuţie importantă în domeniul educaţiei;

b. O prezentare multimedia despre viaţa în şcoală şi biserică (film, ppt., etc.)

Portofoliile cu lucrări vor fi trimise la protopopiate, în perioada 15 – 28 martie 2016, unde vor fi jurizate, stabilindu-se câştigătorii pe protoierii, la fiecare secţiune.

La etapa pe eparhie, ce se va desfăşura în perioada 25 aprilie – 8 mai 2016, vor participa câştigătorii de la etapa pe protoierie, pentru fiecare secţiune în parte şi, urmare jurizării proiectelor, vor fi stabiliţi câştigătorii la nivel de eparhie.

La nivel naţional va fi premiată câte o echipă din fiecare eparhie – cea care a obţinut Premiul I, reprezentată la ceremonia de premiere din 21 mai 2016 de preotul coordonator şi de un copil. Cele 29 de echipe din ţară vor primi diplome şi premii în obiecte.

Pentru buna desfăşurare a concursului au fost propuşi ca responsabili: la nivel eparhial Sectorul cultural – învăţământ şi activităţi cu tineretul prin pc. pr. inspector pentru catehizarea tineretului; la nivelul fiecărui judeţ: câte un cadru didactic cu gradul I (prof. Ana Luca pentru judeţul Galaţi şi prof. Constantina Soare pentru judeţul Brăila); la nivelul protoieriilor: pc. protoierei, secondaţi de responsabilii din protopopiate pentru proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”: pr. Toma Costel (parohia „Sf. Martiri Brâncoveni”- Galaţi), pr. Titi Gabor (parohia Lieşti), pr. Daniel Căpriţă (parohia Bă­lăşeşti), pr. Cătălin Vătafu (parohia Pechea IV), pr. Niculae Ţuchel (parohia Vizureşti), pr. Valentin Hanganu (parohia Chiscani II), pr. Mihăiţă Cocârlea (parohia Surdila Găiseanca), pr. Sică Bănică (parohia Viziru de Jos).

Inspector pentru catehizarea tineretului, pr. Daniel Zlate