Agenda Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian

LITURGICE

IPS Casian1 ianuarie – Tăierea-împrejur după trup a Domnului. Sf. Vasile cel Mare – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii; oficiază slujba de Te-Deum şi binecuvintează programul organizat de Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acestora.

3 ianuarie săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica „Sf. Martir Mc. Gheorghe” din municipiul Tecuci şi rosteşte cuvânt de învăţătură, în prezenţa clerului din cadrul protopopiatului Tecuci.

5 ianuarie – participă, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la slujba Ceasurilor Împărăteşti şi săvârşeşte sfinţirea Aghesmei Mari, rostind cuvânt de învăţătură; seara, participă la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, la slujba Privegherii.

6 ianuarie Botezul Domnului (Boboteaza) – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la Catedrala „Naşterea Domnului“ din municipiul Brăila; la faleza Dunării din municipiile Brăi­la şi Galaţi, săvârşeşte rânduiala sfinţirii Aghes­mei Mari şi rosteşte cu­vinte de învăţătură.

7 ianuarie Sf. Ioan Botezătorul – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“ din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură; în paraclisul „Sfântul Ierarh Nectarie şi Sfântul Ierarh Dosoftei“ de la demisolul noii biserici, săvârşeşte o slujbă de mulţumire, precum şi parastasul pentru slujitorii şi ctitorii acestui sfânt lăcaş trecuţi la Domnul.

10 ianuarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

11 ianuarie participă la capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” la rugăciunea de seară, binecuvintează elevii seminarişti cu ocazia reluării cursurilor şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

15 ianuarie – participă, la Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, la slujba Parastasului pentru poetul Mihai Eminescu şi rosteşte un cuvânt despre personalitatea acestuia.

16 ianuarie – participă, la capela „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din incinta Penitenciarului Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii, după care ofi­ciază o slujbă de mulţumire, Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi rugăciuni speciale pentru cei aflaţi în închisori;  săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Antonie cel Mare“ din Brăila, slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură; cu acest prilej, inaugurează Centrul social-educaţional „Sfântul Ierarh Mucenic Antim Ivireanul şi pe Sfinţii Martiri Brâncoveni“ al parohiei respective, săvârşind slujba de sfinţire.

17 ianuarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, în cadrul căreia rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Antonie cel Mare“ din Galaţi, slujba de pomenire a vrednicului de pomenire Mitropolit Antonie Plămădeală al Ardealului şi a Episcopului Chesarie Păunescu al Dunării de Jos, rostind cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş;

24 ianuarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii, rostind cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la biserica ,,Vovidenia“ din municipiul Galaţi, slujba de Te-Deum închinată zilei Unirii Principatelor Române şi slujba de pomenire a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a mamei sale – Sultana Cuza – şi a făuritorilor Unirii, urmate de un cuvânt de învăţătură; participă, la Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, la slujba Privegherii.

25 ianuarie – Sf. Ierarh Grigorie Teologul – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Grigorie Teologul“ din Galaţi, la slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

27 ianuarie – Aducerea moaştelor Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur – săvârşeşte, la capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Macrina cea bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian” – Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

Sărbătoarea Bobotezei la Brăila, 6 ianuarie 2016

29 ianuarie – oficiază, la capela Seminarului „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, slujba Vecerniei cu Litie şi rosteşte cuvânt de învăţătură despre Sfinţii Trei Ierarhi.

30 ianuarieSf. Trei Ierarhi – săvârşeşte, la biserica ,,Sf. Trei Ierarhi“ din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului bisericii; săvârşeşte, la Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri“ din Galaţi, slujba parastasului pentru profesorii şi elevii care au activat în această instituţie de învăţământ, trecuţi la cele veşnice.

31 ianuarie – Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte, la Capela Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ,,Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan” din Galaţi, slujba de mulţumire şi parastasul pentru toţi ostenitorii spitalului, trecuţi la Domnul şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestei instituţii; aduce, spre închinare şi tămăduirea copiilor şi a tinerilor internaţi în acest spital, racla cu un fragment din moaştele Sfântului Ierarh şi Doctor fără de Arginţi Luca al Crimeii.

1 februarie Sf. Mc. Trifon săvârşeşte la mănăstirea „Sf. Trifon” din loc. Şendreni, jud. Galaţi, cu ocazia hramului, slujba de mulţumire şi oficiază rânduiala ce se face la ţarini, la vii şi la grădini, în cadrul căreia rosteşte şi rugăciunea Sfântului Mare Mucenic Trifon.

2 februarie – Întâmpinarea Domnului – săvârşeşte, în Capela Palatului Episcopal, slujba Sfintei Liturghii urmată de slujba parastasului pentru Episcopul Partenie Clinceni, ctitorul Palatului Episcopal şi ceilalţi ierarhi ai Dunării de Jos; săvârşeşte, la biserica „Sf. Ierarh Spiridon” din Galaţi, slujba Stâlpilor pentru robul lui Dumnezeu, Sergiu Dumitrescu, directorul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”.

4 februarie – oficiază, la biserica „Sf. Ierarh Spiridon” din Galaţi, slujba înmormântării robului lui Dumnezeu, Sergiu Dumitrescu şi rosteşte un cuvânt funebru.

6 februarie – participă, la biserica veche din localitatea Lopătari, judeţul Buzău, la Sfânta Liturghie şi parastasul pentru mama ÎPS Sale.

7 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

10 februarie – participă, la biserica ,,Sf. Mc. Haralambie”, la slujba Sfintei Liturghii, săvârşeşte slujba de sfinţire a catapetesmei restaurate şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaş.

14 februarie – săvârşeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Sfintei Liturghii şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

SOCIAL-CULTURALE

1 ianuarieSf. Vasile cel Mare – participă la Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, la programul cultural-religios susţinut de copii, cu ocazia hramului acestui aşezământ.

15 ianuarie – participă, în Sala de conferinţe a Seminarului Teologic din Galaţi, la momentul comemorativ dedicat „Luceafărului poeziei româneşti“ – Mihai Eminescu, aducând mărturii concrete ale prezenţei sale la Galaţi şi Brăila, în documentele vremii, în însemnări sau acte de recunoştinţă.

Sărbătorirea zilei Unirii de la 1859 (Biserica „Vovidenia“, Galaţi, 24 ianuarie 2016)

16 ianuarie – participă, la Penitenciarul pentru Minori şi Tineri din localitatea Tichileşti, judeţul Brăila, la întâlnirea cu tinerii aflaţi în acest centru şi poartă cu ei un dialog pe teme de suflet; inaugurează Centrul social-educaţional al parohiei „Sf. Cuv. Antonie cel Mare“ din municipiul Brăila.

17 ianuarie – binecuvintează elevii asistaţi în cadrul Centrului multifuncţional pentru copii de la Parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare“ – Galaţi, oferindu-le daruri.

24 ianuarie – participă la manifestările dedicate sărbătoririi a 157 de ani de la Unirea Principatelor Române, la biserica ,,Vovidenia“ şi la statuia Domnitorului Al. I. Cuza din municipiul Galaţi.

28 ianuarie – participă , în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu“ a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, la simpozionul organizat de Departamentul Teologic al Facultăţii pe tema: „Sfinţii Trei Ierarhi, modele actuale pentru educaţia creştină a tinerilor“, rostind un cuvânt de învăţătură; participă, în amfiteatrul „Prof. Ioan Tohăneanu” al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi, la festivităţile organizate cu prilejul hramului acestei instituţii de învăţământ, oferă elevilor olimpici şi cu rezultate bune la învăţătură diploma „Tinereţe şi credinţă” şi premii în bani şi cărţi ziditoare de suflet, rostind un cuvânt de învăţătură; participă la Simpozionul interliceal „Sfinţii Trei Ierarhi, modele actuale pentru educaţia creştină a tinerilor“, organizat la Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, cu participarea elevilor de la mai multe licee din municipiul Galaţi şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

30 ianuarie Sf. Trei Ierarhi – în cadrul programului cultural-educaţional „O şansă pentru tinerii noştri!“ prilejuit de hramul bisericii „Sf. Trei Ierarhi” din Galaţi, oferă unui număr de 50 elevi şi studenţi cu rezultate remarcabile la învăţătură şi la diferite olimpiade şi concursuri, premii în bani şi cărţi ziditoare de suflet.

31 ianuarie vizitează, cu ocazia hramului Capelei Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ,,Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan” din Galaţi, împreună cu preoţii slujitori şi cadrele medicale, saloanele unde sunt internaţi copiii, oferindu-le spre închinare o părticică din moaştele Sfântului Ierarh şi Tămăduitor Luca, încurajându-i în suferinţă şi oferindu-le daruri.

2 februarie – prezidează, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos – Galaţi, întâlnirea cu reprezentanţii instituţiilor de cultură şi muzeale din municipiile Galaţi şi Tecuci; seara, participă la Sala de expoziţii temporare a Muzeului, la întrunirea cu studenţii membri ai A.S.C.O.R „Sf. Ap. Andrei”, Ligii Studenţilor din Universitatea „Dunărea de Jos” şi Ligii Studenţilor din Basarabia – filiala Galaţi, cu care dialoghează pe teme de spiritualitate şi educaţie creştină, cu ocazia aniversării Zilei Internaţionale a Tineretului Ortodox.

ADMINISTRATIV-SINODALE

1 ianuarie – vizitează Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acestora.

3 ianuarie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii Buciumeni, jud. Galaţi.

Premierea elevilor performanţi, la Colegiul Naţional „V. Alecsandri“ – 28 ianuarie 2016

8 ianuarie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial.

11 ianuarie – vizitează Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi.

14 ianuarie – participă, în Sala Sinodală din Reşedinţa patriarhală, la şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

25 ianuarie – Sf. Ierarh Grigorie Teologul vizitează şantierul bisericii cu hramul ,,Sf. Grigorie Teologul“ din Galaţi.

26 ianuarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial;

27 ianuarie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii Măxineni, jud. Brăila.

8 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa cu profesorii teologi de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi; prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

12 februarie – prezidează, la Centrul eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei  Consiliului Eparhial.

 PRIMIRI

1 ianuarie – primeşte, cu prilejul Anului Nou, la Centrul pastoral-misionar şi social-filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ din municipiul Galaţi, pe ppcc. preoţi din protopopiatele Galaţi, Brăila, Tecuci şi Covurlui şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 ianuarie – primeşte, la Reşedinţa arhiepiscopală, soborul slujitorilor Catedralei Arhiepiscopale, cu prilejul Ajunului Botezului Domnului.

29 ianuarie – primeşte, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, pe dl. academician Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca, însoţit de cadre didactice universitare din Bucureşti, Oradea, Constanţa şi Galaţi.

 Pr. Gelu Aron, secretar eparhial