Activitate pedagogică sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae

Sâmbătă, 5 decembrie 2015, la Școala Gimnazială ,,Dimitrie Luchian” din comuna Piscu, judeţul Galaţi s-a desfăşurat Cercul Pedagogic al Profesorilor de Religie din Protopopiatul Covurlui, având ca temă „Educaţia astăzi. Problemele tinerilor în familie, şcoală, societate şi răspunsurile Bisericii”. Pe lângă cadrele didactice din protopopiat, la această activitate a participat şi pc pr. Costel Bulgaru, Inspector pentru disciplina Religie, precum şi dna Anişoara Vrânceanu, Directoarea şcolii-gazdă.

Activitatea a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii la biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din localitate, la care au participat, alături de profesorii de religie, credincioşi ai comunităţii din Piscu, cadre didactice şi un număr mare de elevi care au primit şi Taina Sfintei Împărtăşanii.

După Sfânta Liturghie, participanţii s-au deplasat la şcoală; unde un grup de elevi ne-au introdus în atmosfera sfintelor sărbători de iarnă, prezentând asistenţei un frumos moment artistic-religios care a cuprins sceneta „Sfântul Nicolae şi fetele sărace”, o suită de dansuri populare şi un buchet de colinde tradiţionale româneşti. Am remarcat dragostea copiilor faţă de păstrarea şi continuarea tradiţiilor strămoşeşti, oglindită în interpretarea duioasă a colindelor, purtarea cu drag a portului tradiţional şi învăţarea dansurilor populare specifice zonei.

Activitate cultural-artistică în cadrul cercului metodic

Următoarea secvenţă din cadrul programului de activităţi a constituit-o prezentarea referatului cu tema „Responsabilitatea părinţilor în educarea copiilor şi a tinerilor azi”, întocmit şi susţinut de către doamna profesoară Geanina Gabriela Portase, în cadrul căruia a fost accentuat rolul familiei în creşterea armonioasă a copiilor precum şi responsabilităţile ce le revin părinţilor în educarea copiilor şi a tinerilor azi, făcându-se referire şi la învăţăturile Sfântului Ioan Gură de Aur despre familie şi educaţia copiilor.

Pornind de la tema referatului, profesorii de religie prezenţi au fost invitaţi la un atelier de lucru, pe grupe, în care au avut ca sarcină analizarea unor studii de caz şi găsirea de soluţii pentru rezolvarea lor.

După îndeplinirea sarcinilor de lucru, rezultatele au constituit baza unei dezbateri cu privire la implicarea profesorului de religie în rezolvarea problemelor cu care se confruntă tinerii astăzi, ştiut fiind faptul că multe familii pun educaţia copiilor pe ultimul plan sau o lasă doar în seama Școlii.

Astfel, participanţii au concluzionat că profesorul de religie trebuie să fie un liant între cei trei mari factori care contribuie la educarea şi formarea moral-spirituală a copiilor şi tinerilor: Familia, Școala şi Biserica, iar printr-o colaborare reală cu slujitorii Bisericii să îndrepte paşii elevilor către adevăratele valori creştine.

Prof. Sultănica Marin,

Șc. Gimn. Slobozia-Conachi, resp. Cerc Metodic Covurlui