Al VIII-lea Congres ,,Hristos împărtăşit copiilor”

În perioada 21-23 septembrie 2015, la Mănăstirea „Sfânta Cruce” – Buşteni  s-au desfăşurat lucrările celui de al VIII-lea Congres „Hristos împărtăşit copiilor”. La Congres au participat responsabilii cu catehizarea tineretului din eparhii, însoţiţi de inspectorii pentru disciplina Religie  din Inspectoratele Şcolare Judeţene.

Aspect din timpul dezbaterilor

Lucrările au debutat în dimineaţa zilei de 22 septembrie, cu citirea mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu acest prilej, prezentat de Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal. În acest mesaj, Preafericirea Sa a arătat:

„Finalitatea actului educaţional la nivelul orei de Religie şi al catehezei parohiale vizează modelarea copilului şi a tânărului într-un om credincios, iubitor de Hristos şi de Biserică, capabil de dialog şi cooperare în familie şi societate… ţinta finală a educaţiei religios-morale trebuie să fie creşterea duhovnicească a copiilor şi a tinerilor în iubirea faţă de Dumnezeu şi de semeni, în special prin implicarea lor atât în viaţa liturgică a Bisericii, cât şi în activităţile culturale şi social-filantropice ale comunităţii parohiale.”

Întâlnirea a continuat cu mesajul dnei Dana Buzducea, director naţional „World Vision România”, al dlui Romeo Moşoiu, consilier al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, al dlui conf. dr. Nicolae Adrian Lemeni, consilier patriarhal şi al pc. pr. Constantin Pătuleanu, consilier în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Avându-l ca moderator pe pc. pr. Constantin Naclad, fiecare inspector eparhial a prezentat situaţia aplicării acestor programe la nivelul fiecărei Eparhii, folosindu-se şi de materiale foto-video. S-au evidenţiat atât activităţile mari, realizate la nivelul întregii Patriarhii: proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”, proiectul „Alege Şcoala!”, concursul „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”, cât şi cele eparhiale sau la nivel de parohii.

La invitaţia dlui. Cătălin Pâslaru, inspector general la disciplina Religie în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, mai mulţi inspectori şcolari la disciplina Religie din ţară au prezentat situaţia colaborării dintre Inspectoratele Şcolare şi Eparhii, în concret dintre şcoli şi parohii, în realizarea de activităţi comune, evidenţiind modele de bună practică.

În a doua zi a Congresului, lucrând pe grupe, inspectorii de cateheză şi cei de Religie au elaborat un proiect de Metodologie pentru concursul ce se va desfăşura anul viitor la grupele de cateheză, precum şi un Plan de strategie pe termen scurt, mediu şi lung pentru conlucrarea dintre Şcoală şi Biserică.

Astfel, pentru noul concurs s-a propus ca titlu „Biserica şi Şcoala din sufletul meu”. El se va desfăşura pe mai multe nivele: parohial, pe protoierii şi eparhial, cu tematici adecvate fiecărei grupe de vârstă, având o componentă teoretică şi una practică, urmărind atât creativitatea, cât şi trăirea, evlavia copiilor. La acest concurs se vor implica şi şcolile în parteneriat cu parohiile.

În ceea ce priveşte ,,Planul strategic”, pc. pr. Constantin Naclad a reţinut şi preluat propunerile făcute de inspectori, urmând a se alcătui un document ce va fi supus dezbaterii şi aprobării Sfântului Sinod.

La momentul concluziilor s-a primit vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a luat act de agenda Congresului şi a adresat un cuvânt de învăţătură inspectorilor prezenţi, în care a accentuat faptul că „centrul activităţii educaţionale este iubirea de Dumnezeu şi de oameni. Conţinutul manualelor trebuie să reflecte iubirea lui Hristos faţă de copii, iar copilul care se simte iubit are o altă percepţie despre educaţie”.

În încheiere, Preafericirea Sa a mulţumit organizatorilor şi inspectorilor prezenţi, arătând că „lucrarea de învăţător este o lucrare sfântă, care se poate realiza printr-o cooperare strânsă, susţinută, a tuturor factorilor implicaţi: Şcoală, Biserică, Familie”.

Pr. Daniel Zlate,

Inspector pentru catehizarea tineretului