Preotul Pintilie Popa, de la Parohia Vişina, Protopopiatul Nicoreşti

Preotul Popa Pintilie s-a născut în data de 13 aprilie 1909, în comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi, din părinţi agricultori. Tatăl şi bunicul său au fost cântăreţi bisericeşti, iar străbunicul său a fost preot.

Biserica Parohiei Vişina

A urmat cursurile şcolii primare în satul natal, Brăhăşeşti, apoi Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” din Iaşi şi Facultatea de Teologie din Chişinău.

După terminarea studiilor a fost repartizat ca preot în Parohia Diaconi, actuala Parohie Vişina, în aprilie 1933.

S-a căsătorit cu tânăra Valeria Giurgea, care provenea dintr-o familie de preoţi, cu care are doi copii, deveniţi ingineri. Unul dintre fiii săi locuieşte în Timişoara, fiind în vârstă de 80 ani şi vizitează anual Parohia Vişina, pentru a face pomenire tatălui său.

Preotul Pintilie a dat dovadă de o înaltă ţinută morală şi profesională. Era respectat de enoriaşii din satul Vişina şi Poiana, unde şi-a desfăşurat activitatea preoţească. A dat dovadă de un comportament demn de slujirea preoţească, un exemplu pentru întreaga comunitate, cu o deschidere deosebită pentru latura socială şi filantropică.

A slujit în Parohia Vişina cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi în Parohia Ţicău cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. S-a pensionat în anul 1994 şi a trecut la cele veşnice în decembrie 2003, fiind înmormântat în cimitirul Parohiei Vişina.

S-a remarcat în ceea ce priveşte experienţa în scaunul Sfintei Taine a Spovedaniei, mulţi enoriaşi îl evocă ca având un dar deosebit al sfătuirii celor aflaţi în probleme deosebite, probleme de căsnicie  etc.

Credincioşii îl caracterizează ca fiind un preot curat, ordonat, mereu îngrijit, blajin, răbdător cu problemele oamenilor, cu o calmitate deosebită pe care a transmis-o şi fiilor săi, respectuos şi dedicat slujirii preoţeşti, fiind de asemenea după spusele oamenilor un factor de echilibru pentru comunitate.

Ca o caracteristică aparte se remarcă prin meticulozitatea întocmirii actelor contabile. În special inventarierea bunurilor parohiei şi procesele verbale întocmite arată o grijă deosebită pentru întocmirea acestora.

Ca o dovadă a respectului pe care l-a avut din partea credincioşilor, se înscrie şi faptul că, deşi au trecut peste 10 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, numele său  se regăseşte pe pomelnicul multor credincioşi din parohie. De asemenea, la fiecare pomenire de obşte a celor adormiţi, prima ectenie se săvârşeşte la mormântul părintelui, care se găseşte la intrarea în biserică, în partea dreaptă.

Toate mărturiile celor care l-au cunoscut, îl prezintă ca fiind un preot model, mereu îngrijit sub aspectul vestimentar, impunând respect prin port şi vorbă, rămânând astfel în memoria credincioşilor ca un preot reprezentativ pentru modesta parohie de atunci Diaconi, astăzi Vişina. De asemenea îndelunga păstorire a părintelui de aproape 60 de ani, face ca el să fie o figură emblematică pentru zona noastră.

Pr. Mircea Ariton, Parohia Vişina