,,Să nu obosim în facerea de bine!”

În numele lui Dumnezeu şi în numele slujirii binelui, vă rog, iubiţilor „să nu obosiţi în facerea de bine“ (Gal. 6, 9), pentru că „Cel ce face bine din Dumnezeu este“ (3 Ioan 1, 11). Dar prin ce ne putem noi arăta binefacerea către semenii noştri şi către noi înşine? Prin munca noastră cinstită de fiecare zi, împlinită cu dragoste şi cu sârguinţă şi cu respect faţă de cei din jurul nostru. Căci fiecare avem un loc de muncă şi o răspundere în cadrul îndatoririlor obşteşti, prin care omul, familia, societatea, împreună cu valorile lor spiritual morale şi materiale, trebuie apărate şi sprijinite de fiecare din noi.

Episcopul Chesarie Păunescu,

Extras din Pastorală la Învierea Domnului, anul 1972