Dr. Antim Angelescu, „Psihologia religioasă a copilului şi a adolescentului, cu aplicaţii în învăţământul religios“, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2013

Valoarea formativ-educativă a religiei a fost recunoscută de aproape toţi marii pedagogi ai omenirii, care,  în sistemele lor de educaţie şi instruire au considerat-o cel mai bun mijloc de educare a omului, ,,şcoala” clasică de formare a caracterelor morale şi…

S’-avem colind!

,,Linu-i” lin se aude încetişor Cântare dulce, îngerească, În ieslea noastră-i  sfânt fior, Căci Domnul vine să Se nască. Nu vrea un pat împărătesc, Nici tron de heruvimi în noi, Ci vrea să-I dăm cu drag, firesc, Căldură, ca-n suflările…